Ασφάλεια DRONE

Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες εξασφάλισης

Δεν είναι όλοι ίδιοι και εμείς δεν είμαστε ίδιοι με τους άλλους

Εμπιστοσύνη. Επαγγελματισμός. Εξασφάλιση. Προνοητικότητα. exasfalisou.gr

Εύκολη πλοήγηση στο Περιεχόμενο
Εκτιμώμενος χρόνος διαβάσματος 2 λεπτά

Στο exasfalisou.gr , λαμβάνοντας υπ όψιν τις τεχνολογικές εξελίξεις , επεκτείναμε τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρουμε σε καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα που έχουν ανάγκη οι καταναλωτές. Σε αυτή την βάση είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις και στην ασφάλιση συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών , γνωστά ως DRONES.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι είναι υποχρεωτική πλέον η ασφάλιση των ΣμηΕΑ (Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) βάση του ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε 30/9/2016. Η κάλυψη θα πρέπει να είναι για Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων με κεφάλαιο 1.000.000€ και για Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων με κεφάλαιο 150.000. 

Ασφάλεια DRONE

Για την ασφάλεια drone πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

  • Η κάλυψη ισχύει για επαγγελματική χρήση με σκοπό τη λήψη αεροφωτογραφιών, εσωτερικών ή εξωτερικών γυρισμάτων ή για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση).
  • Δεν χρειάζεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε τηλε-κατευθυνόμενη συσκευή (drone), μπορεί να ασφαλίσει έως 3 drone στο ίδιο συμβόλαιο κάποιος με το ίδιο ασφάλιστρο εφόσον είναι ένας ο χειριστής τους κάθε φορά.
  • Η χρήση να γίνεται από τον ιδιοκτήτη / χειριστή του drone ο οποίος βρίσκεται σε σταθερό σημείο ή και όχι.
  • Η χρήση των drone να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.).
  • Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια ή και όλη την Ευρωπαική Ένωση εκτός ΗΠΑ & Καναδά.
  • Μπορεί να δοθεί επιπλέον κάλυψη και για ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του από τυχόν πτώση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DRONE (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

Παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης του DRONE και χρησιμοποίηση άλλου, σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του , με την προϋπόθεση ενημέρωσης της ασφαλιστικής εταιρείας , πριν την έναρξη της εκδήλωσης , που πρόκυπτε να χρησιμοποιηθεί .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σε περίπτωση ζημιάς είναι υποχρεωτική η γραπτή ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρείας , εντός 8 ημερολογιακών ημερών για το γεγονός, με σαφή περιγραφή και παράθεση όλων των σχετικών στοιχείων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από την κάλυψη εξαιρούνται:

  • Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης.
  • Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά.
  • Εξαιρούνται ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DRONE

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα): μέχρι € 1.000.000,00

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα): μέχρι € 1.000.000,00

Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα: μέχρι € 1.000.000,00

Μέγιστη  ευθύνη της εταιρίας: έως € 1.000.000,00