Ασφάλισης Προστασίας Πληρωμών

Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες εξασφάλισης

Δεν είναι όλοι ίδιοι και εμείς δεν είμαστε ίδιοι με τους άλλους

Εμπιστοσύνη. Επαγγελματισμός. Εξασφάλιση. Προνοητικότητα. exasfalisou.gr

Εύκολη πλοήγηση στο Περιεχόμενο
Εκτιμώμενος χρόνος διαβάσματος 2 λεπτά

Η ζωή μας κρύβει πολλές φορές δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική μας κατάσταση. Γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο δημιουργήσαμε το «Πρόγραμμα Ασφάλισης Προστασίας Πληρωμών», ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους που θα παρουσιαστούν στην περίπτωση που αδυνατούμε να είμαστε συνεπείς ως προς τις οικονομικές μας υποχρεώσεις.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητά του να εγγυάται για ορισμένο χρονικό διάστημα :

 • Τη διευθέτηση μελλοντικών οικονομικών υποχρεώσεων (όπως οι δόσεις δανείων) ή

 • Τη σύνδεσή του με την εξόφληση λογαριασμών / συνδρομών ή

 • Την εξόφληση δόσεων από απόκτηση καταναλωτικών αγαθών

Ποιοι είναι οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι και ποιους αφορά:

 • Προσωρινή Ανικανότητα ως αποτέλεσμα Ατυχήματος / Ασθενείας : Εργαζόμενοι ως Μόνιμο Προσωπικό, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Εποχικό προσωπικό ή Προσωπικό με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.

 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη λόγω Ατυχήματος / Ασθενείας : Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Εποχικό προσωπικό ή Προσωπικό με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Άνεργοι.

 • Ακούσια Ανεργία : Εργαζόμενοι ως Μόνιμο Προσωπικό.

Ασφάλισης Προστασίας Πληρωμών

Ποιους φορείς / επιχειρήσεις αφορά:

 • Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Εναλλακτικοί Πάροχοι ηλεκτρικού Ρεύματος ή Φυσικού Αερίου κοκ.

 • Super Markets

 • Επιχειρήσεις πώλησης οχημάτων (αυτοκινήτων / μηχανών)

 • Καταστήματα πώλησης αγαθών που λειτουργούν υπό χρηματοδότηση

 • Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμοί

 • Επιχειρήσεις με συνδρομητές

 • Φροντιστήρια ξένων γλωσσών

Συνδυασμοί κάλυψης :

 • Ύψος κεφαλαίου κάλυψης

 • Διάρκεια καταβολής

Οφέλη για τη συνεργαζόμενη επιχείρηση :

 • Εξασφάλιση κλίματος οικονομικής σταθερότητας

 • Ενίσχυση του αριθμού πωλήσεων, μέσω της επιδότησης αυτών ( πχ. Super Markets)

 • Δημιουργία ενός περισσότερο ασφαλούς περιβάλλοντος για τη δραστηριοποίηση των συναλλασσόμενων.

 • Επιπλέον αξία (Add – ons) στα προϊόντα που καταφέρνουν και διαφοροποιούνται ποιοτικά από τα υπόλοιπα της αγοράς

 • Πρόσθετες ευκαιρίες για προωθητικές ενέργειες

Οφέλη για τον ασφαλισμένο :

 • Προστασία από οικονομικούς κινδύνους και τα αποτελέσματα που ενέχουν αυτοί, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο ασφαλισμένος να οργανώσει με συνέπεια τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που είστε επαγγελματίας – έμπορος, με φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα και επιθυμείτε την προώθηση της υπηρεσίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις λεπτομέρειες και την διαδικασία.

Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.
Σας ευχαριστούμε για τη κατανόηση.