Κάρτα Υγείας Open Health by OpenBrokers

Αμέτρητα προνόμια σε μία Κάρτα Υγείας.!

Στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία του Συμβεβλημένου δικτύου παρεχεται:

• Με χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ: 100% κάλυψη

• Χωρίς χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ με συμετοχή των μελών ασφαλισμένων:

i. 25% στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα,
ii. Όπως αυτή ορίζεται ανά εξέταση στον τιμοκατάλογο Διαγνωστικών Εξετάσεων NHS που δημιουργήθηκε και ισχύει για το σύνολο των συνεργαζομένων Διαγνωστικών κέντρων / Πολυιατρείων Πανελλαδικά.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις παρέχονται ανεξαρτήτως ηλικίας ή προυπάρχουσας πάθησης.

Α. ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Ωτορινολαρυγγολόγου, Ουρολόγου, Ογκολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου, Πνευμονολόγου, Αιματολόγου, Αλλεργιολόγου, Αγγειολόγου, Λοιμωξοιολόγου, Καρδιοχειρουργού, Θωρακοχειρουργού και Γναθοχειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Οφθαλμίατρου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, ΩΡΛ.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγου, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγο, Νευρολόγου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: ΩΡΛ, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγου, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου.

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, ΩΡΛ.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Οφθαλμίατρου, Πνευμονολόγου.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, Ω.Ρ.Λ, Ουρολόγου, Ενδοκρινολόγου/Διαβητολόγου.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Οφθαλμίατρου,Νευρολόγου, Νευροχειρούργου, Δερματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρούργου.

MEDITERRANEO HOSPITAL (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγου, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ρευματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Ογκολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου, Λοιμωξοιολόγου, Γναθοχειρουργού, Θωρακοχειρουργού, Καρδιοχειρουργού, Νευρολόγου, Νευροχειρουργού.

ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Αγγειολόγου, Νεφρολόγου, Πνευμονολόγου, Αιματολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου.

DOCTORS HOSPITAL (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Αγγειολόγου, Νεφρολόγου, Πνευμονολόγου, Αιματολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου, Δερματολόγου.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ορθοπεδικού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου, Θωρακοχειρουργού.

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Διαιτολόγου, Πλαστικού Χειρούργου.

ΑΝΑΣΣΑ ΒΟΛΟΣ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Πνευμονολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ογκολόγου, Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕΣΣΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Γυναικολόγου.

2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού, ΠαιδοΩΡΛ.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγου, Ορθοπεδικόυ, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Γαστρεντερολόγου, Νευρολόγου, Αλλεργιολόγου.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.
Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις ειδικότητες: Ορθοπεδικού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγου.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου.

Β. ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

1. Ιατρικές επισκέψεις & Διαγνωστικό κέντρο)

Πολυιατρείο ΑΘΗΝΑΣ (όμιλος ΥΓΕΙΑ)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου.

Πολυιατρείο Δυτικής ΑΘΗΝΑΣ (όμιλος ΥΓΕΙΑ)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου.

Πολυιατρείο ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ (Χαλάνδρι)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Παιδιάτρου, Γυναικολόγου, Χειρουργού, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου, Πνευμονολόγου, Ενδοκρινολόγου, Δερματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Νεφρολόγου, Νευρολόγου, Αλλεργιολόγου, Ρευματολόγου, Ψυχιάτρου.

Πολυιατρείο ORTHObiotiki (Μαρούσι)
Δωρεάν στις ειδικότητες: Πλαστικού Χειρούργου(1/έτος)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, ΩΡΛ, Ορθοπεδικού.

Πολυιατρείο Medimall (Αμπελόκηποι)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Καρδιολόγου, Γυναικολόγου.

Πολυιατρείο Ιατρόκοσμος (Αμπελόκηποι / Γκύζη)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παιδιάτρου, Ενδοκρινολόγου, Παθολόγου, Χειρουργού, Ουρολόγου, Ανδρολόγου, ΩΡΛ, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Καρδιολόγου.

Πολυιατρείο Ιατρική Μέριμνα (Κηπούπολη-Πετρούπολη)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Χειρουργού, Καρδιολόγου.

Πολυιατρείο Βριλησσίων ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-ΙΑΣΙΣ
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου , Γυναικολόγου,Ουρολόγου, Πνευμονολόγου,Ρευματολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Γαστρεντερολόγου.

Πολυιατρείο Medi Family Athens (Αθήνα)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Ορθοπεδικού, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Γενικού Ιατρού.

Πολυιατρείο MY DOCTOR (Λάρισα)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Χειρουργού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Ορθοπεδικού, Kαρδιολόγου.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ (Θεσσαλονίκη)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γενικού ιατρού, Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Παιδιάτρου, Πνευμονολόγου, ΩΡΛ.

Πολυιατρείο Β ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Πάτρα)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γενικού Ιατρού, Kαρδιολόγου, Πνευμονολόγου.

Πολυιατρείο Β ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ (Αίγιο)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Kαρδιολόγου.

Πολυιατρείο Γυναίκας Υγεία (Μαρούσι)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγου.

Πολυιατρείο Lifecheck (Μεσογείων)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, ΩΡΛ.

Πολυιατρείο Lifecheck (Βας.Σοφίας)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου.

Πολυιατρείο MediOne ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Kαρδιολόγου, Παθολόγου.

Πολυιατρείο MEDI CITY (Βριλησσίων – Ν. Ψυχικού – Φάρου Ψυχικού – Γουδί)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Καρδιολόγου, Γαστρεντερολόγου.

Σε όλα τα παραπάνω Πολυιατρεία

• Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων
• Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των 10 Ευρώ.
Σε συγκεκριμένα από τα παραπάνω πολυιατρεία παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (χωρίς ιατρική επίσκεψη) με συμμετοχή ασφαλισμένου 5 Ευρώ.

2. Ιατρικές επισκέψεις

Πολυιατρείο Medica (Αγ. Στέφανος)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Καρδιολόγου, Οφθαλμίατρου, Ορθοπεδικού, Πνευμονολόγου, Παιδίατρου, Ψυχιάτρου, Ψυχολόγου.

Πολυιατρείο MEDIKON (κέντρο Θεσσαλονίκης)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Γυναικολόγου, Οφθαλμίατρου, Δερματολόγου, Πνευμονολόγου, Ουρολόγου, Νευρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου.

Πολυιατρείο Ιατρόπολις (Θεσσαλονίκη / Καλαμαριά)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Χειρουργού.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ (Θεσσαλονίκη)
Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γενικού ιατρού, Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου, Χειρουργού.

Σε όλα τα παραπάνω συμβεβλημένα Πολυιατρεία

• Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των 10 Ευρώ.

Γ. ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Παρέχονται Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε ιδιωτικά ιατρεία, σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, σε επιλεγμένο Πανελλαδικό δίκτυο (1800) ιδιωτικών ιατρείων, με δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με συμμετοχή των μελών του προγράμματος:

Το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15 €) ανά επίσκεψη στην επικράτεια.
Το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €) ανά επίσκεψη για Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στο Πανελλαδικό δίκτυο των ιδιωτικών ιατρείων:
• Παρέχεται Δωρεάν επανεξέταση (δεύτερη επίσκεψη) για την αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων.
• Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων.
• Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
• Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των ασφαλισμένων / Συνδρομητών του προγράμματος.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των παραπάνω αναφερομένων ιατρικών ειδικοτήτων ανά Νοσηλευτικό ίδρυμα/Πολυιατρείο, με βάση την πολιτική οργάνωσης των παρεχομένων ιατρικών ειδικοτήτων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου.

1. Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου ΕυρωκλινικήςΌμιλος EUROMEDICAΌμιλος ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣMediterraneo HospitalDoctor’s HospitalΠειραϊκό ΘεραπευτήριοΓενική κλινική (Θεσσαλονίκη)Ιατρικό Διαβαλκανικό ΚέντροΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΙατρικό ΚρήτηςΙατρικό Χανίων, παρέχεται:
Ενας (1) Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει:
Γενική αίματος
ΤΚΕ
Γενική ούρων
Σάκχαρο
Χοληστερόλη ολική
Τριγλυκερίδια
καθώς και Ηπαττικό έλεγχο (Για μέλη του προγράμματος άνω των 14 ετών) που περιλαμβάνει:
SGOT
SGPT
γ-GT

2. Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου ΕυρωκλινικήςΠειραϊκό ΘεραπευτήριοΓενική κλινική (Θεσσαλονίκη), παρέχεται:
Ένας (1) Δωρεάν ετήσιος Οφθαλμολογικός έλεγχος (για μέλη του προγράμματος άνω των 14 ετών), που περιλαμβάνει:
Μέτρηση της οπτικής οξύτητας
Μέτρηση της Διάθλασης (Διαθλασίμετρο)
Τονομέτρηση
Εξέταση στην Σχισμοειδή λυχνία

3.Σε επιλεγμένο δίκτυο Oδοντιατρικών κέντρων και Oδοντιατρείων επανδρωμένων από έμπειρους και εξειδικευμένους Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους, χειρουργούς στόματος και ορθοδοντικούς) παρέχονται:
Δωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:
Ετήσιο καθαρισμό δοντιών / στίλβωση / φθορίωση
Προληπτικό – Ακτινογραφικό έλεγχο
Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
Αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού

4. Η N.H.S. αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με το λόγο, την ομιλία και την μάθηση στην παιδική ηλικία, προσφέρει στα μέλη του τις παρακάτω ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας:
i) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση λόγου και ομιλίας ετησίως
ii) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών ετησίως

1. Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου ΕυρωκλινικήςΠειραϊκό ΘεραπευτήριοΓενική κλινική (Θεσσαλονίκη) και σε συμβεβλημένα οφθαλμολογικά κέντρα παρέχεται:
Ένας (1) Δωρεάν Οφθαλμολογικός έλεγχος ετησίως (για μέλη άνω των 14 ετών), που περιλαμβάνει:
Μέτρηση της οπτικής οξύτητας
Μέτρηση της Διάθλασης (Διαθλασίμετρο)
Τονομέτρηση
Εξέταση στην Σχισμοειδή λυχνία

2. Σε δίκτυο σύγχρονων Οφθαλμολογικών χειρουργικών κέντρων παρέχεται:
Διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser (Μυωπία, αστιγματισμό, στραβισμό, υπερμετρωπία και πρεσβυωπία).
Mε συμμετοχή των μελών του προγράμματος το ποσόν των 1200-1500 ευρώ (και οι δύο οφθαλμοί), ανάλογα την μέθοδο που θα ακολουθηθεί (PRK, LASIC, LASIC FEMTO)
Στο παραπάνω ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται, ο προεγχειρητικός έλεγχος, η επέμβαση, η αμοιβή του χειρουργού και ο μετεγχειρητικός έλεγχος.

3.Στα συμβεβλημένα οπτικά καταστήματα “ANASTASIADIS OPTICAL STORES”, παρέχονται:
i) Δωρεάν αγορά γυαλιών και φακών επαφής αξίας έως του ποσού των 250 ευρώ (με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ).
ii) Για αγορά γυαλιών ή φακών επαφής αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ παρέχεται:
Είτε επιδότηση 80 ευρώ.
Είτε συμμετοχή του ασφαλισμένου 40% στο κόστος αγοράς

Ο ασφαλισμένος επιλέγει την επιδότηση ή την συμμετοχή ανάλογα το κόστος αγοράς των γυαλιών οράσεως ή των φακών επαφής

1. Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου ΕυρωκλινικήςΠειραϊκό ΘεραπευτήριοΓενική κλινική (Θεσσαλονίκη) και σε συμβεβλημένα οφθαλμολογικά κέντρα παρέχεται:
Ένας (1) Δωρεάν Οφθαλμολογικός έλεγχος ετησίως (για μέλη άνω των 14 ετών), που περιλαμβάνει:
Μέτρηση της οπτικής οξύτητας
Μέτρηση της Διάθλασης (Διαθλασίμετρο)
Τονομέτρηση
Εξέταση στην Σχισμοειδή λυχνία

2. Σε δίκτυο σύγχρονων Οφθαλμολογικών χειρουργικών κέντρων παρέχεται:
Διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser (Μυωπία, αστιγματισμό, στραβισμό, υπερμετρωπία και πρεσβυωπία).
Mε συμμετοχή των μελών του προγράμματος το ποσόν των 1200-1500 ευρώ (και οι δύο οφθαλμοί), ανάλογα την μέθοδο που θα ακολουθηθεί (PRK, LASIC, LASIC FEMTO)
Στο παραπάνω ποσό συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται, ο προεγχειρητικός έλεγχος, η επέμβαση, η αμοιβή του χειρουργού και ο μετεγχειρητικός έλεγχος.

3.Στα συμβεβλημένα οπτικά καταστήματα “ANASTASIADIS OPTICAL STORES”, παρέχονται:
i) Δωρεάν αγορά γυαλιών και φακών επαφής αξίας έως του ποσού των 250 ευρώ (με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ).
ii) Για αγορά γυαλιών ή φακών επαφής αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ παρέχεται:
Είτε επιδότηση 80 ευρώ.
Είτε συμμετοχή του ασφαλισμένου 40% στο κόστος αγοράς

Ο ασφαλισμένος επιλέγει την επιδότηση ή την συμμετοχή ανάλογα το κόστος αγοράς των γυαλιών οράσεως ή των φακών επαφής

Η Κάρτα Υγείας Open Health, αναγνωρίζοντας τη σημασία της Φυσιοθεραπευτικής αγωγής, αφενός στη φυσική λειτουργία και την απόδοση του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου στην ψυχολογική και κοινωνική υγεία, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου από επιλεγμένα και γεωγραφικά κατανεμημένα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα.

Τα Φυσιοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους αποκατάστασης σε συνδυασμό με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και ειδικών τεχνικών, οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους πτυχιούχους φυσιοθεραπευτές.

Η Κάρτα Υγείας Open Health παρέχει στα μέλη της:
Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες, με συμμετοχή των μελών με το ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ, ανά συνεδρία.
Η κάθε συνεδρία περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο σύνολο Φυσιοθεραπευτικών πράξεων ανάλογα με την πάθηση και το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενή, όπως:

 • Ηλεκτροθεραπείες
 • Υπέρηχα
 • Διαθερμίες
 • Παραφινόλουτρα
 • Δυνόλουτρα, Χειρομαλάξεις
 • Κινησιοθεραπεία
 • Ασκήσεις με όργανα
 • Laser
 • Ψυχρά / θερμά επιθέματα
 • Μαγνητικά πεδία
 • Έλξεις
 • Ηλεκτρομαλάξεις

Για εξειδικευμένες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις, τα μέλη των προγραμμάτων συμμετέχουν με ποσοστό έως πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του τιμοκαταλόγου κάθε συμβεβλημένου φυσιοθεραπευτικού κέντρου.

H Εναλλακτική / Ολιστική ιατρική χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να ασχολείται με τον άνθρωπο ως “Ολον”, δηλαδή να εξετάζει τα θέματα της υγείας του σε όλα τα επίπεδα -σωματικό, διανοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, πνευματικό και εκείνο της σχέσης του με το περιβάλλον.
Η N.H.S. αναγνωρίζοντας τη σημασία της Εναλλακτικής ιατρικής στην «ολιστική» αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και με στόχο αφενός την καλύτερη δυνατή φυσική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και αφετέρου την ψυχολογική και κοινωνική υγεία αυτού, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας αποτελούμενο από ιατρούς Ομοιοπαθητικούς και ιατρούς Βελονιστές στο οποίο παρέχονται:

i) Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος τριάντα (30) Ευρώ ανά επίσκεψη

ii) Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος είκοσι πέντε (25) Ευρώ ανά επίσκεψη.

Η Κάρτα Υγείας Open Health αναγνωρίζοντας την σημασία της ψυχολογικής και κοινωνικής υγείας αλλά και της διατροφής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, προχώρησε στην δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υγείας αποτελούμενο από ψυχολόγους και Διαιτολόγους / Διατροφολόγους παρέχοντας:

i) Δωρεάν τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη
Παρέχεται εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 20:00

ii) Απεριόριστες συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα ιατρεία των Ψυχολόγων του δικτύου,
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος με το ποσόν των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά συνεδρία.

iii) Απεριόριστες online (email / Skype)συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης,
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος σε προνομιακό κόστος που εξαρτάται από τον τύπο και τον αριθμό των συνεδριών ή μηνυμάτων καθώς και τη διάρκειά τους.

iv) Απεριόριστες επισκέψεις σε Διαιτολόγους / Διατροφολόγους
με συμμετοχή των μελών του προγράμματος με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά επίσκεψη.

Η Κάρτα Υγείας Open Health αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με το λόγο, την ομιλία και την μάθηση στην παιδική ηλικία, προσφέρει στα μέλη του τις παρακάτω ιατρικές υπηρεσίες σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας:

i) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση λόγου και ομιλίας

ii) Μία (1) Δωρεάν αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών

iii) Απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες
με συμμετοχή το ποσόν των είκοσι (20) ευρώ ανά συνεδρία.

Τα Λογοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για έγκριση λογοθεραπευτικών συνεδριών με παραπεμπτικό ΕΟΠΠΥ όπως:

Ιατρική Γνωμάτευση για την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΠΠΥ

Διαδικασία έγκρισης των συνεδρίων από την επιτροπή

Παροχή Δωρεάν των συνεδρίων μέχρι την τελική έγκριση και πληρωμή των μελών του προγράμματος από τον ΕΟΠΠΥ

Η Κάρτα Υγείας Open Health έχοντας σαν στόχο αφενός την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του προγράμματος και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου πραγματοποίησης αυτών, δημιούργησε και λειτουργεί Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.
Το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο της N.H.S. είναι επανδρωμένο με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και με 24ωρη παρουσία ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής.

Η Κάρτα Υγείας Open Health μέσω του τηλεφωνικού συντονιστικού κέντρου της προσφέρει στα μέλη των προγραμμάτων της:

Ενημέρωση για τις παροχές του προγράμματος και την λειτουργία αυτών.
Ενημέρωση για τα δίκτυα υγείας που υποστηρίζουν τις παροχές του προγράμματος.
Συντονισμό (κλείσιμο ραντεβού) για χρήση των παροχών του προγράμματος.
Ενημέρωση των συνδρομητών για την χρήση και πραγματοποίηση των Δωρεάν υπηρεσιών του ετήσιου προληπτικού ελέγχου της υγείας τους.
Συντονισμό για την αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού υγείας.

Η Κάρτα Υγείας Open Health για την αντιμετώπιση μεταφοράς των μελών των προγραμμάτων της που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας μετακίνησης, δίνει τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών ασθενοφόρου το οποίο ανήκει στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Η χρήση του ασθενοφόρου παρέχεται Δωρεάν σε περίπτωση νοσηλείας μέλους του προγράμματος.

Open Health

Κόστος Κάρτας Υγείας

1 Άτομο

70 ετησίως
 •  

2 Άτομα

130 ετησίως
 •  

3 Άτομα

και άνω
160 ετησίως
 •  

Σημαντικά Αρχεία