Ασφάλιση Αλλοδαπών

Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες εξασφάλισης

Δεν είναι όλοι ίδιοι και εμείς δεν είμαστε ίδιοι με τους άλλους

Εύκολη πλοήγηση στο Περιεχόμενο
Εκτιμώμενος χρόνος διαβάσματος 2 λεπτά

Βάση του νέου νόμου που αφορά την μετανάστευση  ( ν. 4251/2014 ) και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β))  είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των αλλοδαπών – πολιτών τρίτων χωρών , για έκδοση ή ανανέωση άδειας παραμονής .

Μετά από έρευνα όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων της αγοράς, σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας η οποία καλύπτει όλα τα ζητούμενα που ορίζει η συγκεκριμένη οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Καλύψεις Πακέτου

 1. Θάνατος από ατύχημα : 500€
 2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα : 15.000€
 3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα : 15.000€
 4. Ιατρό – Φαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια με 20% συμμετοχή του ασφαλισμένου : 1.500€
 5. Νοσοκομειακή περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια με 20% συμμετοχή του ασφαλισμένου : 10.000€

Ασφάλιστρα

Το κόστος διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του υποψήφιου για ασφάλιση και διαμορφώνεται ως εξής :

 • Για ηλικία , 3 μηνών έως και 19 ετών , ετήσιο κόστος από 75€
 • Για ηλικία , 20 ετών έως και 39 ετών , ετήσιο κόστος από 75€
 • Για ηλικία , 40 ετών έως και 59 ετών , ετήσιο κόστος από 92€
 • Για ηλικία , 60 ετών έως και 65 ετών , ετήσιο κόστος από 98€
 • Για ηλικία , 66 ετών έως 70 ετών , ετήσιο κόστος από 135€
 • Για ηλικία , 71 ετών έως 75 ετών , ετήσιο κόστος από 135€
 • Για ηλικία , 76 ετών έως 77 ετών , ετήσιο κόστος από 420€
 • Για ηλικία , 78 ετών έως 80 ετών , ετήσιο κόστος από 695€
 • Για ηλικία , από 80 ετών και άνω , ετήσιο κόστος από 740€

Για την παροχή των παραπάνω προγραμμάτων συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες Mediterrania / Interlife / Ατλαντική Ένωση /

Στα παρακάτω link ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει τα IPID της κάθε προσφερόμενης λύσης. Το IPID είναι το πληροφοριακό έντυπο του κάθε προγράμματος , το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της προσφερόμενης λύσης και είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να συνοδεύει κάθε πρόταση ασφάλισης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

IPID Ασφάλιση-Προσωπικών-Ατυχημάτων-Προγράμματα-Med-Value MEDITERANNIΑ ( link PDF )  / www.mediterrania.gr

IPID Immigrants Care INTERLIFE ( link PDF )  / www.interlife.gr

Τα IPID βρίσκονται και στα αντίστοιχα site των ασφαλιστικών εταιρειών και περιλαμβάνονται και σε κάθε προτεινόμενη λύση του γραφείου μας.

Για όλα τα παραπάνω εκδίδουμε άμεσα βεβαίωση ασφάλισης , την οποία ο ασφαλιζόμενος μπορεί να παραδώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, που απαιτείται, για να εκδώσει ή να ανανεώσει την άδεια παραμονής του. Η έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης γίνεται αυθημερόν στα γραφεία μας.

Τρόποι πληρωμής:

 • Μετρητά στα Γραφεία μας
 • Κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό
 • Πιστωτική / Χρεωστική κάρτα